Pannon Egyetem

Pannon Egyetem
Kollégiumi Igazgatóság

Veszprém

A férőhelyért fizetendő térítési díjak 2019/20 tanévben:

kollégium neve: állami ösztöndíjas önköltséges
Pethe Ferenc Kollégium 11.500,- Ft/fő/hó 17.700,- Ft/fő/hó
Georgikon Diákszálló 11.500,- Ft/fő/hó 17.700,- Ft/fő/hó
Nagyváthy János Szakkollégium 11.500,- Ft/hó/fő 17.700,- Ft/fő/hó

 

A térítési díj fizetése a Pannon Egyetemen a Neptun Hallgatói Információs Rendszerből (Neptun) történik.

A hallgató köteles gondoskodni arról, hogy a Virtuális gyűjtőszámláján rendelkezzen megfelelő fedezettel, a térítési díj kiegyenlítéséhez. A kollégiumi térítési díjak az Egyetemi Kollégiumi Iroda (továbbiakban EKI) által kerülnek kiírásra.

A kiírás teljesítéséhez szükséges összeget az Egyetem a Magyar Állam Kincstárnál (továbbiakban: MÁK) vezetett számlájára az NK-neptunkód hivatkozással kell utalni.

Pannon Egyetem 10048005-01426696-01120008

Közlemény vagy hivatkozás: NK-ABCDEF, ahol ABCDEF helyére a hallgató neptunkódját kell behelyettesíteni

Az utalást követően a MÁK számlára beérkezik az összeg, ahonnan 5 munkanap után a Neptun beli „Virtuális gyűjtőszámlára“ kerül, ami a hallgató pénztárcájaként működik. Innen a hallgató a Neptunban „pipálással“ teljesíti az ilyen kiírásait. A teljesítés során a „Virtuális gyűjtőszámla“ egyenlege a róla teljesített díj összegével csökken. A teljesítéssel egyidejűleg „egy pénzügyi teljesítést“ nem igénylő számlát is generál a rendszer, mely a hallgató nevére kerül kiállításra (törvényi megfelelés).

A térítési díj teljesítésének időpontjai:

Ajánlott banki utalás min. 8 munkanappal hamarabb!

Neptun beli
teljesítési határidő

Teljesítendő összeg

Pótteljesítési határidő 

Teljesítendő összeg

2019. október 9. (kéthavi)

2X kollégiumi havi díj

2019. október 23. (kéthavi)

2X kollégiumi havi díj +2.000,- Ft

2019. november 9.

kollégiumi havi díj

2019. november 23.

kollégiumi havi díj +2.000,- Ft

2019. december 9.

kollégiumi havi díj

2019. december 23.

kollégiumi havi díj +2.000,- Ft

2020. január 9.

kollégiumi havi díj

2020. január 23.

kollégiumi havi díj +2.000,- Ft

2020. február 9.

kollégiumi havi díj

2020. február 23.

kollégiumi havi díj +2.000,- Ft

2020. március 9.

kollégiumi havi díj

2020. március 23.

kollégiumi havi díj +2.000,- Ft

2020. április 9.

kollégiumi havi díj

2020. április 23.

kollégiumi havi díj +2.000,- Ft

2020. május 9. (kéthavi)

2X kollégiumi havi díj

2020. május 23. (kéthavi)

2X kollégiumi havi díj +2.000,- Ft

 

Amennyiben a teljesítés nem történik meg határidőre, akkor újabb 2.000,-Ft-os tétel, késedelmi díj kerül kiírásra a Kollégiumi Iroda által. A térítési díjat a pótbefizetési határidőig (minden hónap 23-a) teljesíteni kell.

Ha a hallgató a pótbefizetési határidőig sem rendezte a térítési díjat, úgy az adott hónapra önköltségi díjat kell fizetnie, amelyről értesítést kap.

Térítési díj tartozása esetén a hallgató nem kezdheti meg vizsgáit, illetve az adott féléve a hátralék befizetéséig nem érvényes.

Jelen térítési díjak hatályba lépésének ideje: 2019.07.01.